Roster till Viking Bio

Roster i en Pelletsbrännare är en förbrukningsartikel som slits med tiden. Genom att byta rostret vid slitage på din Viking Bio Pelletsbrännare säkerställer du förbränningskvaliteten i din Viking Bio samtidigt som energieffektiviteten blir optimal. 

Alla våra Roster till Viking Bio är original från Värmebaronen och det säkerställer livslängden. 

På marknaden finns många kopior av Roster till Viking Bio, vissa av dem håller samma kvalitet som rostren från Värmebaronen Viking Bio men det finns också många billiga kopior av roster till Viking Bio som håller sämre kvalitet, är av tunnare plåt och försämrar livslängden på din Viking Bio Pelletsbrännare

  1. 543 SEK inkl. moms
  2. Roster till Viking Bio 35

    Roster till Viking Bio 35 från Värmebaronen.
    Passar till...
    Laddar nästa steg...
    649 SEK inkl. moms

Select Country

It looks like you're from !

We suggest to you go to our localized store:

Suggestion

Or select manually: