Ny Värmepump

Vilken värmepump ska jag ha?

Många frågar sig: Vilken värmepump ska jag ha? Och här finns inget enkelt svar. I varje enskilt fall behöver vi se till behov och förutsättningar och det är därför vi i de flesta fallen gör kostnadsfria hembesök.

Jordvärme

När det gäller jordvärme lägger man ner en kollektor (slang) i marken för att utvinna energin som finns på ca 1 meters djup. För att kunna använda jordvärme behövs minst 500 kvm fri tomtyta för att slangen ska kunna plöjas ner. Beroende på hur stort behov man har så finns möjligheten att använda flera slangar, i större fastigheter kan man använda flera kilometer med slang för att tex försörja flertalet lägenheter eller en företagslokal. Livslängden på en kollektorsslang är ca 150 år vilket gör investeringen väldigt långsiktig då man kan byta ut pumpen men fortsätta ha samma kollektorslang.

Bergvärme

Vid bergvärme använder man, likt jordvärmen, en kollektor men i detta fall går den ner i berget istället för jorden. I en normalvilla på 150 kvm borras ett hål på ca 160 meter och avståndet till “aktivt berg” som är det vi eftersträvar kan vara mellan 6 och 100 meter. Bergvärme är en mycket bra teknik i de fallen man inte har plats med jordvärme men ändå vill ha en långsiktig energilösning för fastigheten.

 

Luft/vatten

Luft vatten är en teknik där man utvinner energin ur uteluften. Man har alltså en utedel samt en innedel. Det krävs att man har ett vattenburet system med radiatorer eller golvvärme. Det krävs också att man har tillräckligt stor radiatorkrets så att man inte behöver köra ut så höga temperaturer till elementen. I vissa fall kan det också behövas en komplettering med fler element. Besparingsmässigt är denna teknik lika effektiv som jord eller berg men med en kortare livslängden. Man räknar med att man kan göra besparingar upp till 70% jämfört då med el/olja/gas eller fjärrvärme. 

 

Frånluft

Denna teknik används när huset eller fastigheten har luftkanaler som cirkulerar luften i huset till en central plats där värmepumpen kan placeras. Varmluft från t ex badrum och tvätt kan smidigt sätt tas om hand av värmepumpen innan den blåses ut ur huset. Detta är en vanlig teknik i nyare hus där man redan har förberett för till- och frånluft. Besparingen varierar beroende på vilken typ av frånluftsvärmepumps som används men det är inte orimligt att räknar med en besparing på ca 30-60% jämfört med el/olja/gas eller fjärrvärme. 

 

Luft/luft

Luft/luftvärmepump är en teknik där man använder uteluften för att utvinna värme i form av luftburen värme. På utsidan har man en värmepump med en fläkt som med hjälp av en kompressor tar tillvara på energin i luften. En innerdel placeras på en vägg inomhus och den blåser sedan ut varm luft för att värma rummet samt intilliggande rum.
Luft/luft är en kostnadseffektiv investering i husen som inte har ett vattenburet system eller ett bra komplement för t ex fjärrvärme. Denna typen av värmepump värmer inte tappvatten men värmer effektivt upp inomhusluften på vintern och kan användas för kyla ner på sommaren, därav att många kallar den för air conditioner. 
Möjlig besparing upp till 70% beroende på hur planlösning ser ut jämfört med elelement. 

 

Kassa (0)

Select Country

It looks like you're from !

We suggest to you go to our localized store:

Suggestion

Or select manually: