Ny Värmepump

Vilken värmepump ska jag ha?

Många frågar sig: Vilken värmepump ska jag ha? Och här finns inget enkelt svar. I varje enskilt fall behöver vi se till behov och förutsättningar och det är därför vi i de flesta fallen gör kostnadsfria hembesök.

Jordvärme

När det gäller jordvärme lägger man ner en kollektor (slang) i marken för att utvinna energin som finns på ca 1 meters djup. För att kunna använda jordvärme behövs minst 500 kvm fri tomtyta för att slangen ska kunna plöjas ner. Beroende på hur stort behov man har så finns möjligheten att använda flera slangar, i större fastigheter kan man använda flera kilometer med slang för att tex försörja flertalet lägenheter eller en företagslokal. Livslängden på en kollektorsslang är ca 150 år vilket gör investeringen väldigt långsiktig då man kan byta ut pumpen men fortsätta ha samma kollektorslang. Är du intresserad av en ny eller att byta ut din gamla Jordvärmepump, kontakta oss på sales@jsenergi.com, Telefon: 020-10 35 95 eller fylla i formuläret nedan. 

Bergvärme

Vid bergvärme använder man, likt jordvärmen, en kollektor men i detta fall går den ner i berget istället för jorden. I en normalvilla på 150 kvm borras ett hål på ca 160 meter och avståndet till “aktivt berg” som är det vi eftersträvar kan vara mellan 6 och 100 meter. Bergvärme är en mycket bra teknik i de fallen man inte har plats med jordvärme men ändå vill ha en långsiktig energilösning för fastigheten. Är du intresserad av en ny eller att byta ut din gamla Bergvärmepump, kontakta oss på sales@jsenergi.com, Telefon: 020-10 35 95 eller fylla i formuläret nedan. 

 

Luft/vatten

Luft vatten är en teknik där man utvinner energin ur uteluften. Man har alltså en utedel samt en innedel. Det krävs att man har ett vattenburet system med radiatorer eller golvvärme. Det krävs också att man har tillräckligt stor radiatorkrets så att man inte behöver köra ut så höga temperaturer till elementen. I vissa fall kan det också behövas en komplettering med fler element. Besparingsmässigt är denna teknik lika effektiv som jord eller berg men med en kortare livslängden. Man räknar med att man kan göra besparingar upp till 70% jämfört då med el/olja/gas eller fjärrvärme. Är du intresserad av en ny eller att byta ut din gamla Luft/vatten värmepump, kontakta oss på sales@jsenergi.com, Telefon: 020-10 35 95 eller fylla i formuläret nedan. 

 

Frånluft

Denna teknik används när huset eller fastigheten har luftkanaler som cirkulerar luften i huset till en central plats där värmepumpen kan placeras. Varmluft från t ex badrum och tvätt kan smidigt sätt tas om hand av värmepumpen innan den blåses ut ur huset. Detta är en vanlig teknik i nyare hus där man redan har förberett för till- och frånluft. Besparingen varierar beroende på vilken typ av frånluftsvärmepumps som används men det är inte orimligt att räknar med en besparing på ca 30-60% jämfört med el/olja/gas eller fjärrvärme. Är du intresserad av en ny eller att byta ut din gamla frånluftsvärmepump, kontakta oss på sales@jsenergi.com, Telefon: 020-10 35 95 eller fylla i formuläret nedan. 

 

Boka Rådgivning

Välj typ av uppvärmning

Kunduppgifter

Fastighet

När du fyller i formuläret bekräftar du att du tagit del av vår Integritetspolicy med information om hur JS Energi behandlar dina personuppgifter i samband med din förfrågan.

Kassa (0)

Select Country

It looks like you're from !

We suggest to you go to our localized store:

Suggestion

Or select manually: