NIBE Givare

Varför ska man köpa en givare till en värmepump och hur fungerar den?

En givare är en avgörande komponent i en värmepumps funktion och prestanda. Den mäter olika parametrar såsom temperatur, tryck och fuktighet för att övervaka och styra värmepumpens drift. Här är några viktiga skäl till varför du bör överväga att köpa en givare till din värmepump:

 1. Optimal prestanda: En korrekt fungerande givare säkerställer att din värmepump arbetar med högsta möjliga effektivitet. Genom att kontinuerligt mäta och övervaka parametrar som temperatur och tryck kan givaren bidra till att optimera värmepumpens drift och säkerställa att den arbetar inom sina designparametrar.

 2. Energibesparingar: Genom att ha en fungerande givare kan du undvika onödigt energiförbrukning. Givaren hjälper till att reglera och justera värmepumpens drift baserat på aktuella förhållanden, vilket minskar energislöseri och leder till betydande energibesparingar på lång sikt.

 3. Tillförlitlighet och driftsäkerhet: En givare som fungerar korrekt är avgörande för att säkerställa att din värmepump arbetar pålitligt och utan driftstopp. Genom att övervaka systemets tillstånd och identifiera eventuella avvikelser kan givaren hjälpa till att upptäcka problem i ett tidigt skede och vidta åtgärder innan de utvecklas till allvarligare fel.

 4. Långsiktig kostnadseffektivitet: Genom att investera i en högkvalitativ givare av god kvalitet minskar du risken för att behöva ersätta den eller genomföra kostsamma reparationer i framtiden. En pålitlig givare av hög kvalitet har en längre livslängd och kräver mindre underhåll, vilket sparar dig både tid och pengar på lång sikt.

När ska man byta ut en givare som inte fungerar?

Om du märker tecken på att din givare inte fungerar korrekt, som avläsningar som inte överensstämmer med de förväntade värdena eller konstanta felmeddelanden på värmepumpsdisplayen, kan det vara dags att överväga att byta ut givaren. Det är också viktigt att regelbundet genomföra underhåll och rengöring av givaren för att säkerställa dess optimala funktion och undvika potentiella fel.

Sammanfattningsvis är en fungerande och pålitlig givare en viktig komponent för att upprätthålla en effektiv och pålitlig drift av din värmepump. Genom att investera i en kvalitetsgivare och regelbundet övervaka dess prestanda kan du maximera värmepumpens effektivitet, spara energi och undvika kostsamma driftstopp.

Produkter

 1. 015. Original Nibe utegivare Fighter

  Utegivare fighter
  621:- inkl. moms 497:- exkl. moms Köp
 2. Framledningsgivare BT 25 till Nibe

  Tempsensor ntc10k 1st/fp
  Detta är även den givaren som benämns av Nibe som bland annat BT25
  249:- inkl. moms 199:- exkl. moms Köp
 3. Högtemperatursensor till Nibe Solar 40

  Högtemperatursensor till Nibe Solar 40
  539:- inkl. moms 431:- exkl. moms Köp
 4. Inne-/ute- och rumsgivare RTS 40 NIBE

  Innegivare/Rumsgivare och Utegivare NIBE

   
  339:- inkl. moms 271:- exkl. moms Köp
 5. Kabel till givare (2 ledare) 15 m

  Kabel att använda till givare som kräver 2 ledare
  232:- inkl. moms 186:- exkl. moms Köp