Nibe F1155-6 065274

Vi lagerför de flesta reservdelar till din Nibe F1155-6 065274 värmepump. Alla våra Nibe Reservdelar är original och omfattas av 12 månaders garanti.

Genom att använda Nibe original reservdelar säkerställer du driften av din värmepump, värmepumpens livslängd och värmepumpens effektivitet.

Om du skulle sakna några reservdelar till din Nibe F1155-6 065274 Värmepump tveka inte att kontakta oss.

 1. 001. Elpatron

  ELPATRON
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  2 294 SEK inkl. moms
 2. 108 SEK inkl. moms
 3. 004. Ethernet Kabel 8p8c Hane-hona

  ETHERNET KABEL 8P8C HANE-HONA
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  99 SEK inkl. moms
 4. 005. Termostat/tempbegräns. Res.d

  TERMOSTAT/TEMPBEGRäNS. RES.D
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  741 SEK inkl. moms
 5. 007. Schrad.vent. 1/4" Rör

  SCHRAD.VENT. 1/4" RöR
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  95 SEK inkl. moms
 6. 008. Avtappninsventil Med Lock

  Avtappningsventil med lock
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  118 SEK inkl. moms
 7. 011. Strömtrafo/3/förpackn.res.d

  STRöMTRAFO/3/FöRPACKN.RES.D
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  353 SEK inkl. moms
 8. 016. Cirkulationspump

  CIRKULATIONSPUMP
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  2 436 SEK inkl. moms
 9. 017. Förångare

  FöRåNGARE
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  4 552 SEK inkl. moms
 10. 018. Kondensor

  KONDENSOR
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  4 675 SEK inkl. moms
 11. 019. 3-vägsventil

  3-VäGSVENTIL
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  568 SEK inkl. moms
 12. 021. Avstängningsventil Res.d

  AVSTäNGNINGSVENTIL RES.D
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  367 SEK inkl. moms
 13. 022. Avstängningsventil Res.d

  AVSTäNGNINGSVENTIL RES.D
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  367 SEK inkl. moms
 14. 027. Kompressor Utbytes

  KOMPRESSOR UTBYTES
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  13 799 SEK inkl. moms
 15. 029. Elpatrons Kort 3x400v Res.d

  ELPATRONS KORT 3X400V RES.D
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  1 175 SEK inkl. moms
 16. 031. Ingångskort Res.d.

  Ingångskort Nibe värmepump
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  1 478 SEK inkl. moms
 17. 032. Display Modul M.uplink Res.d

  DISPLAY MODUL M.UPLINK RES.D
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  3 324 SEK inkl. moms
 18. 033. Högtryckspressostat 32bar

  HöGTRYCKSPRESSOSTAT 32BAR
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  217 SEK inkl. moms
 19. 034. Grundkort V.31 Res.d

  GRUNDKORT V.31 RES.D
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  1 469 SEK inkl. moms
 20. 035. Cirkulationspump

  CIRKULATIONSPUMP
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  3 189 SEK inkl. moms
 21. 041. Pressostat Lp

  PRESSOSTAT LP
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  171 SEK inkl. moms
 22. 042. Schrad.vent. 1/4" Rör

  SCHRAD.VENT. 1/4" RöR
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  95 SEK inkl. moms
 23. 043. Motor För 3-vägsventil Res.d

  MOTOR FöR 3-VäGSVENTIL RES.D
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  1 026 SEK inkl. moms
 24. 044. Fot Ø38 M10

  FOT Ø38 M10
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  95 SEK inkl. moms
 25. 045. Ratt

  RATT
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  95 SEK inkl. moms
 26. 046. Avstängningsventil Res.d

  AVSTäNGNINGSVENTIL RES.D
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  367 SEK inkl. moms
 27. 048. Exp.ventil.flica R407c Res.d

  EXP.VENTIL.FLICA R407C RES.D
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  1 416 SEK inkl. moms
 28. 051. Avtappninsventil Med Lock

  Avtappningsventil med lock
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  118 SEK inkl. moms
 29. 052. Säkerhetsventil 3,0bar Res.d

  Säkerhetsventil 3,0bar
  1/2"  (514)
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  397 SEK inkl. moms
 30. 060. Kondensator 1500 µf 400vdc

  KONDENSATOR 1500 µF 400VDC
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  1 300 SEK inkl. moms
 31. 063. Smutsfilter R25 Res.d

  SMUTSFILTER R25 RES.D
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  297 SEK inkl. moms
 32. 064. Smutsfilter R20 Res.d

  SMUTSFILTER R20 RES.D
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  176 SEK inkl. moms
 33. 065. Torkfilter Benchmark Res.d

  TORKFILTER BENCHMARK RES.D
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  399 SEK inkl. moms
 34. 066. Kulventil

  KULVENTIL
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  305 SEK inkl. moms
 35. 069. Flexrör (vb)

  FLEXRöR (VB)
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  741 SEK inkl. moms
 36. 070. Flexrör(kb)res.d

  FLEXRöR(KB)RES.D
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  981 SEK inkl. moms
 37. 071. Cu-rör (bk) Vb

  CU-RöR (BK) VB
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  355 SEK inkl. moms
 38. 072. Ansl.kort Givare Res.d

  ANSL.KORT GIVARE RES.D
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  654 SEK inkl. moms
 39. 073. Tempsensor-bt10 Res.d

  TEMPSENSOR-BT10 RES.D
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  263 SEK inkl. moms
 40. 074. Tempsensor-bt11 Res.d

  TEMPSENSOR-BT11 RES.D
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  102 SEK inkl. moms
 41. 075. Tempsensor-bt12 Res.d

  TEMPSENSOR-BT12 RES.D
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  102 SEK inkl. moms
 42. 076. Tempsensor Kit

  TEMPSENSOR KIT
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  297 SEK inkl. moms
 43. 077. Tempsensor Kit

  TEMPSENSOR KIT
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  297 SEK inkl. moms
 44. 078. Tempsensor Kit

  TEMPSENSOR KIT
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  297 SEK inkl. moms
 45. 079. Tempsensor-bt3 Res.d

  TEMPSENSOR-BT3 RES.D
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  102 SEK inkl. moms
 46. 081. Flexrör

  FLEXRöR
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  1 097 SEK inkl. moms
 47. 082. Flexrör

  FLEXRöR
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  840 SEK inkl. moms
 48. 083. Flexrör

  FLEXRöR
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  663 SEK inkl. moms
 49. 084. Flexrör

  FLEXRöR
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  1 020 SEK inkl. moms
 50. 085. Nivåkärl Kompl.res.d

  NIVåKäRL KOMPL.RES.D
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  787 SEK inkl. moms
 51. 088. Returledningsgivare Nibe

  Givare Returledning Nibe 1245
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  211 SEK inkl. moms
 52. 105. Packsats O-ringar 26,65x2,62

  PACKSATS O-RINGAR 26,65X2,62
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  95 SEK inkl. moms
 53. 109. Kabelsats Res.d

  KABELSATS RES.D
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  972 SEK inkl. moms
 54. 126. Sidoplåt Vä

  SIDOPLåT Vä
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  795 SEK inkl. moms
 55. 127. Sidoplåt Hö

  SIDOPLåT Hö
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  826 SEK inkl. moms
 56. 128. Front Komplett

  FRONT KOMPLETT
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  1 943 SEK inkl. moms
 57. 129. Dörr

  DöRR
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  1 213 SEK inkl. moms
 58. 130. Frontplåt

  FRONTPLåT
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  957 SEK inkl. moms
 59. 131. Plastgavel övre Res.d

  PLASTGAVEL öVRE RES.D
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  164 SEK inkl. moms
 60. 132. Plastgavel Undre Res.d

  PLASTGAVEL UNDRE RES.D
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  195 SEK inkl. moms
 61. 133. Gavlar Aludörr övre+undr.res.d

  GAVLAR ALUDöRR öVRE+UNDR.RES.D
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  95 SEK inkl. moms
 62. 134. Gavlar Aludörr övre+undr.res.d

  GAVLAR ALUDöRR öVRE+UNDR.RES.D
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  95 SEK inkl. moms
 63. 153. Kompressorvärmare

  KOMPRESSORVäRMARE
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  364 SEK inkl. moms
 64. 159. Inverter Ni1ab 2,9kW Res.d

  INVERTER NI1AB 2,9KW RES.D
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  7 286 SEK inkl. moms
 65. 160. Pfc-drossel 1mh 13,4arms

  PFC-DROSSEL 1MH 13,4ARMS
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  1 607 SEK inkl. moms
 66. 162. Kommkort Buster Res.d

  KOMMKORT BUSTER RES.D
  Passar till...
  Laddar nästa steg...
  524 SEK inkl. moms
 67. 133 SEK inkl. moms

Select Country

It looks like you're from !

We suggest to you go to our localized store:

Suggestion

Or select manually: