Cirkulationspumpar Perfecta

När det gäller att avgöra om en cirkulationspump till en värmepump är defekt kan du vara uppmärksam på följande indikationer:

1. Otillräcklig eller ingen cirkulation: Om du märker att det är begränsad eller ingen cirkulation av värmebäraren i värmesystemet kan det vara en indikation på att cirkulationspumpen är defekt. Du kan märka att värmen inte fördelas jämnt i ditt hem eller att radiatorerna är kalla på vissa platser.

2. Ovanligt hög ljudnivå: Om cirkulationspumpen börjar generera ovanligt höga ljud, till exempel skrapande, klickande eller klapprande ljud, kan det tyda på en defekt pump. Detta kan vara ett tecken på att pumpens mekaniska komponenter är skadade eller slits.

3. Läckage eller fuktighet runt pumpen: Om du upptäcker läckage eller fuktighet runt cirkulationspumpen kan det vara ett tecken på att pumpen är defekt eller att tätningarna inte fungerar korrekt. Detta kan leda till ineffektivitet och behov av reparation eller utbyte.

4. Pumpen startar inte eller stannar inte: Om cirkulationspumpen inte startar när den ska eller om den inte slutar att fungera när den ska, kan det vara ett tecken på en defekt pump. Det kan finnas problem med pumpens elektriska komponenter, styrning eller motor.

5. Ökad energiförbrukning: Om du märker att din värmepumps energiförbrukning har ökat avsevärt utan någon uppenbar anledning kan det vara en indikation på att cirkulationspumpen inte fungerar korrekt. En defekt pump kan tvinga värmepumpen att arbeta hårdare och därmed öka energiförbrukningen.

Om du misstänker att cirkulationspumpen till din värmepump är defekt rekommenderas det att du kontaktar en kvalificerad servicetekniker eller installatör för att inspektera och diagnostisera problemet. De kommer att kunna undersöka pumpen noggrant, utföra nödvändiga tester och vid behov reparera eller byta ut pumpen för att återställa värmepumpens funktion.

Produkter

 1. Cirkulationspump Perfecta aPump+ 25U-4-130 EEI<0,17

  Cirkulationspump Perfecta aPump+ 25U-4-130 EEI
  6 396:- inkl. moms 5 117:- exkl. moms Köp
 2. Cirkulationspump Perfecta Core 15U-4-130 EEI=0,16

  Perfecta Core är avsedd för värmesystem och flöde upp till drygt 2,5 m³/h. Detta flöde motsvarar ungefär 60 kW värmekälla vid Delta-T 20°C.
  Core är ErP-märkt.
  2 894:- inkl. moms 2 315:- exkl. moms Köp
 3. Cirkulationspump Perfecta Core 15U-8-130 EEI=0,19

  Perfecta Core är avsedd för värmesystem och flöde upp till drygt 4 m³/h. Detta flöde motsvarar ungefär 90 kW värmekälla vid Delta-T 20°C.
  Core är ErP-märkt.
  3 667:- inkl. moms 2 934:- exkl. moms Köp
 4. Cirkulationspump Perfecta Core 20U-4-130 EEI=0,16

  Perfecta Core är avsedd för värmesystem och flöde upp till drygt 2,5 m³/h. Detta flöde motsvarar ungefär 60 kW värmekälla vid Delta-T 20°C.
  Core är ErP-märkt.
  2 894:- inkl. moms 2 315:- exkl. moms Köp
 5. Cirkulationspump Perfecta Core 20U-4-180 EEI=0,15

  Perfecta Core är avsedd för värmesystem och flöde upp till drygt 2,5 m³/h. Detta flöde motsvarar ungefär 60 kW värmekälla vid Delta-T 20°C.
  Core är ErP-märkt.