CTC Roster

Roster i en Pelletsbrännare är en förbrukningsartikel som slits med tiden. Genom att byta rostret vid slitage på din pelletsbrännare säkerställer du förbränningskvaliteten i din  samtidigt som energieffektiviteten blir optimal. 

Alla våra Roster till är original och det säkerställer livslängden. 

När det gäller att avgöra om du behöver byta rostret i en pelletsbrännare finns det några indikationer att vara uppmärksam på:

1. Minskad brännareffektivitet: Om brännaren inte ger tillräcklig värme eller om uppvärmningen av rummet blir ojämn kan det vara en indikation på att roster behöver bytas. Om rostret är täckt med aska och skräp kan det förhindra en ordentlig luftgenomströmning och minska brännarens effektivitet.

2. Sotbildning och förmörkning: Om du märker att röstret blir kraftigt sotigt eller att det bildas tjocka beläggningar på ytan kan det vara en indikation på att roster behöver bytas. Sot och beläggningar kan blockera luftflödet och påverka brännarens prestanda negativt.

3. Svårigheter att starta brännaren: Om brännaren har svårigheter att starta eller har en ojämn låga kan det vara en indikation på att rostret är igensatt eller skadat. Detta kan påverka brännarens igångsättningsprocess och funktionalitet.

4. Ökad askbildning: Om du upptäcker att det bildas mer aska än vanligt i pelletspannan eller att askan inte bränns ordentligt kan det vara en indikation på att roster behöver bytas. En slitna roster kan påverka förbränningen av pellets och leda till ökad askbildning.

Det är viktigt att följa tillverkarens rekommendationer när det gäller underhåll och byte av rostret i din specifika pelletsbrännare. Var noga med att stänga av brännaren och låta den svalna helt innan du utför några underhållsåtgärder eller byter rostret.

Produkter

 1. Bakre Gjutjärnsroster till CTC Parca 300

  Bakre Gjutjärnsroster till CTC Parca 300
  2 711:- inkl. moms 2 169:- exkl. moms Köp
 2. Bakre keramikroster till CTC V30 och V35

  Bakre Roster till CTC V30 och CTC V35. Rostret är original från CTC och levereras Fraktfritt inom Sverige.
  3 199:- inkl. moms 2 559:- exkl. moms Köp
 3. Främre Gjutjärnsroster till CTC Parca 300

  Främre Gjutjärnsroster till CTC Parca 300
  2 090:- inkl. moms 1 672:- exkl. moms Köp
 4. Främre Keramikroster till CTC V25

  Främre Keramikroster till CTC V25
  2 320:- inkl. moms 1 856:- exkl. moms Köp
 5. Främre keramikroster till CTC V30 och CTC V35

  Främre Originalroster till CTC V30 och CTC V35. 
  3 199:- inkl. moms 2 559:- exkl. moms Köp