Ny Värmepump i Lund

Lund

I Lunds kommun är det relativt svårt att borra för bergvärme då det är långt till berg och detta medför extra kostnader i samband med installationen. Många av de värmepumpsinstallationer som finns i Lund är Luft/vatten värmepumpar. Det finns även en hel del frånluftsvärmepumpar i de hus som har ventilationssystem som tillåter frånluftsvärmepumpar. Bor du utanför centrumkärnan och har tillgång till mark är jordvärme ett alternativt som ger en bra återbetalning i besparingar och ett ökat värde på fastigheten.

I de norra delarna av Lunds Kommun förekommer det att det är närmare till Berg och till exempel i Stångby förekommer det en hel del bergvärmeinstallationer/energibrunnar, där kan det vara aktuellt att utvärdera bergvärme. 

Många i centrala Lund väljer att kompletteringsvärma med luft/luft värmepumpar för att sänka sina uppvärmningskostnader. 

De större fasigheterna i Lund har valt att investera i bergvärme då det är det som långsiktigt är ekonomiskt mest lönsamt eftersom även borrhålen har ett ekonomiskt värde för framtiden. 

Nedan är en karta på de borrhål som finns inrapporterade till SGU (Sveriges Geologiska Undersökning)

Bergvärme Lund

Kontakta gärna oss för mer information om värmepump i Lund eller fyll i formuläret så kommer vi på ett gratis hembesök.

Telefon: 042 - 400 10 01

Mail: service@jsenergi.com

JS Energi Service AB
Vasatorpsvägen 1
254 57 Helsingborg

Fyll i formuläret nedan så tar vi kontakt med dig och bokar in ett kostnadsfritt hembesök där vi berättar allt du kan behöva veta om en värme- pump och hjälper dig räkna på ny uppvärmning till ditt hushåll och dina besparingar.

Kunduppgifter

Fastighet